Vår Visjon Ideologi Ambisjon

Vår praksis bunner i tanken om at designkvalitet griper inn i våre liv, og i vårt arbeid med formgivning av høy kvalitet har vi opparbeidet oss solid erfaring innen utforming av bygningsmiljøer. Erfaringen spenner over prosjekter av ulik størrelse hvor tverrfaglighet og godt internt sammarbeid har vært nøkkelfaktorer.

Vi brenner for arkitektoniske løsninger av høy kvalitet som skaper gjennklang i omgivelsene, passer inn i sin sammenheng og gir bærekraftige løsninger.

Vi arbeider med alt fra private hjem, rehablitering av eksisterende bygninger, komplekse leilighetsbygg, leiligheter med universell utforming, lav energi bygg, næringsbygg, industrianlegg, planarbeider , kulturbygg samt sports- og idrettsanlegg.

Vår ambisjon er å skape arkitektur som er preget av stedsforståelse og som er til inspirasjon og glede for de menneskene som bruker den. Vi har en systematisk og strategisk tilnærming til byggeprosessen, men også et dypt ønske om å forme bygninger som skaper trivsel. Med vårt profesjonelle prosjektteam er alt av planarbeid, kostnadskontroll, ledelse og kontraktstyring knyttet til byggeprosjektene i trygge hender.

"Gjennom pågående og ferdigstilte prosjekter har vi vist at vi kan finne gode formgivningsløsninger og skape en arkitektur som overgår klientens forventninger."
Tor Grimstvedt